Bảng Giá

Dịch Vụ Seo

Báo giá SEO gói A

50 - 100 Triệu /

 • < 150 từ khóa
 • Thời gian SEO: 8 - 10 tháng
 • Cam kết TOP 10: 80%
 • Báo cáo theo tháng
 • Hoàn tiền nếu không đạt KPI

Báo giá SEO gói B

100 - 150 Triệu /

 • < 150 từ khóa
 • Thời gian SEO: 8 - 10 tháng
 • Cam kết TOP 5+: 80%
 • Báo cáo theo tháng
 • Hoàn tiền nếu không đạt KPI

Báo giá SEO gói C

150 - 300 Triệu /

 • < 300 từ khóa
 • Thời gian SEO: 6 - 8 tháng
 • Cam kết TOP 5 +: 80%
 • Báo cáo theo tháng
 • Hoàn tiền nếu không đạt KPI

Enterprise

$2000 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Nếu bạn cảm thấy phù hợp với website của mình hay liên hệ ngay SEO AZ